Artikelen

Jaarverslagen

Wat is een jaarverslag?

Een jaarverslag is een verslag waarin uiteen wordt gezet wat er in dat afgelopen jaar gebeurd is binnen een bedrijf of organisatie, vaak met een financiële verantwoording. Bij een klein bedrijf is een jaarverslag van een aantal pagina’s genoeg, bij grotere bedrijven worden dit vaak hele boekwerken. In de regel is het zo dat, hoe groter het bedrijf, hoe meer informatie er wordt vrijgegeven.

 

Belangrijk bij het schrijven van een jaarverslag

In een jaarverslag komen vaak een hoop cijfers voor, het is dan belangrijk deze duidelijk en helder weer te geven. Ook is het belangrijk om de tekst zo te schrijven dat deze ook voor het publiek te begrijpen is. Zij willen immers weten wat er in dat jaar allemaal gebeurd is.

 

Een online jaarverslag

Steeds meer bedrijven maken tegenwoordig gebruik van een online jaarverslag. Het jaarverslag wordt dan niet als .PDF gepubliceerd, maar in een volwaardige website. Op deze manier kunnen grafieken en teksten worden ondersteund met filmpjes en audio.

 

Daarnaast heeft het nog meer voordelen. Zo kun je van een website bijhouden wie wat leest en hoe lang. Ook biedt een website meer ontwerpmogelijkheden en kun je het toespitsen op een bepaalde doelgroep. Deze doelgroep kan daarnaast ook feedback geven. Door het jaarverslag op het internet te plaatsen hoeft er ook geen papier gebruikt te worden, wat weer goed is voor het milieu.