Artikel afbeelding

Tekst laten redigeren of niet? Het verwoestende effect van foutieve spelling

Tekstcorrectie, taalcorrectie en tekst laten redigeren. Waarom?

Waarom zou je tekst laten redigeren?

Is tekstcorrectie of taalcorrectie wel nodig? Als je correct spelt en de juiste grammatica toepast valt dat doorgaans niemand op. Dus waarom zou je foutieve tekst laten corrigeren?

Het antwoord is simpel. Iets doen zoals het hoort blijft meestal onopgemerkt. Maar iets fout doen, dat valt op. Wat zijn de gevolgen als je tekst met daarin spelfouten of foutieve zinsconstructies gebruikt, zonder deze tekst te laten redigeren?

Wat doet foutief taalgebruik met de lezer?

In sommige gevallen niets. Er zijn genoeg mensen die weinig waarde hechten aan de schoonheid van de (correcte) Nederlandse taal. Omdat ze hele andere interesses hebben, of omdat ze er simpelweg zelf niet zo goed in zijn.

Door deze mensen wordt foutief taalgebruik van een ander niet als negatief ervaren. Voor deze groep is tekstcorrectie of taalcorrectie in de vorm van tekst laten redigeren dan ook niet nodig.

Er bestaat daarnaast ook een grote groep mensen die - bewust of onbewust - meer waarde hecht aan correct taalgebruik. Toch vallen juiste spelling en goede zinsconstructies ook deze mensen niet op. Maar constateren ze fouten in een tekst, dan gebeurt er iets.

De psychologie achter het waarom van tekst laten redigeren

Waarom zijn tekst laten redigeren en tekstcorrectie belangrijk?
Bij het lezen van tekst beoordeel je onbewust continu de inhoud en de schrijver of ‘eigenaar’ van de tekst.

Lees je een tekst waarin je je eigen gevoel of je eigen situatie positief herkent, dan roept dit positieve erkenning en een vorm van respect op. Lees je iets dat compleet tegen jouw principes indruist, dan veroorzaakt dat juist een bepaalde mate van minachting of afkeer.

Bij de groep mensen die waarde hecht aan een juist gebruik van de Nederlandse taal is het constateren van spel- of grammaticale fouten een vergelijkbaar proces.

Slecht Nederlands komt op hen onprofessioneel en onzorgvuldig over en heeft tot gevolg dat de schrijver of betreffende organisatie in achting daalt bij deze taal-kritische lezer.

Doe er je voordeel mee

We kennen nu het negatieve effect dat slecht taalgebruik op lezers kan hebben. Gelukkig werkt het andersom ook. Als je correct taalgebruik combineert met een sterke inhoud en een pakkende schrijfstijl, dan heeft dit juist een positieve psychologische uitwerking. Je kunt met goede tekst een onuitwisbare positieve indruk op de lezer maken.

Conclusie

Tekst, opgenomen in welke uiting dan ook, kan drie effecten hebben:

1. Het komt slecht over
2. Het komt niet slecht over
3. Het komt goed over

Je bepaalt zelf welk effect je met je tekst wilt bereiken. Laat je je tekst niet redigeren? In veel gevallen prima. Vind je je tekst inhoudelijk sterk, maar laat je deze wel redigeren door enkel tekstcorrectie en taalcorrectie te laten toepassen? Of kies je ervoor om je tekst niet alleen te laten redigeren maar ook te laten herschrijven?

Stel jezelf bij elke tekst die je gebruikt de vraag: “Hoe wil ik dat de lezers me zien?”

Op February 24, 2017