Vlakglasrecycling: uniek inzamelsysteem

Sinds 2014 is in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij renovatie- en sloopprojecten gescheiden dient te worden. Door de aanpassing van het Bouwbesluit wordt voorkomen dat vlakglasafval uit bijvoorbeeld sloop- en renovatieprojecten samen met ander bouwafval gestort wordt. De regeling geldt voor hoeveelheden groter dan 1 m3. Dit komt overeen met het vlakglas van drie à vier woningen. In Nederland wordt het inzamelen van vlakglasafval gecoördineerd door Vlakglas Recycling Nederland (VRN).


Transport per schip


Met het plaatsen van containers bij onder andere renovatieprojecten faciliteert VRN de inzameling. De containers met vlakglasrestanten worden naar de op- en overslagpunten in Amsterdam of Meppel gebracht. Vandaar gaat het vlakglas per schip naar het recyclingbedrijf in Lommel of Charleroi in België. Daar aangekomen doorloopt het glas een keten van geavanceerde scheidingstechnieken. Het resultaat is een partij zuivere vlakglasscherven. Dit vormt de basis voor waardevolle nieuwe glasproducten.


Cor Wittekoek, Directeur van VRN: “Door onze manier van inzamelen en in het bijzonder de inzet van schepen naast vrachtwagens, worden duizenden vrachtwagenkilometers bespaard. Ook wordt milieuwinst gepakt doordat het glasafval relatief schoon wordt aangeleverd. Hierdoor heeft het recyclingbedrijf minder energie nodig om het glas te verwerken. Ons systeem is écht uniek in de wereld. Glas is 100 procent recyclebaar en sluit daarom prima aan bij de circulaire economie.”

Milieu: de grote winnaar

Wittekoek: “De aanpassing van het Bouwbesluit is voor de vlakglasrecycling een positieve wending. Maar ook het milieu is de grote winnaar. Om deze stelling te onderbouwen hebben we TNO gevraagd om te berekenen wat de totale vermindering is van CO2-uitstoot. Daarbij heeft TNO berekend dat gebaseerd op ons logistieke systeem en het hergebruik van de scherven in de glasindustrie, per iedere 1.000 kilogram ingezameld glas liefst 116 kilogram uitstoot van CO2 voorkomen wordt. Als je nagaat dat we in 2015 zo’n 70.000 ton vlakglasafval hebben ingezameld, dan is er daarmee 8,12 miljoen kilogram CO2 uitstoot bespaard.”


Gevelbouwers die bij een renovatieproject betrokken zijn, kunnen deze cijfers gebruiken voor hun duurzaamheidsrapportages. Wittekoek: “Aan de hand van het aantal kilo’s ingezameld glas, kunnen bedrijven via de CO2-barometer op onze website (www.vlakglasrecycling.nl) berekenen wat hun bijdrage aan het verminderen van CO2-uitstoot is geweest.”


Nieuw kwaliteitscertificaat


Een andere stroom vlakglasafval wordt ingezameld via containers op zo’n 190 milieuparken, zo’n 550 bedrijven die voor eigen gebruik huren en zo’n 400 publiek toegankelijke inzamelpunten. Deze laatste twee zijn veelal glasverwerkende bedrijven. Wittekoek heeft tot besluit nog een nieuwtje: “Om zeker te stellen dat de publiek toegankelijke inzamelpunten volgens de voorwaarden werken, heeft VRN in juli een kwaliteitscertificaat geïntroduceerd, genaamd ORCIV. Hiermee kan het bedrijf dat het glas inzamelt, aantonen dat het aangeleverde glas in het recyclesysteem van VRN terechtkomt en dus op een duurzame manier verwerkt wordt.”

Op November 24, 2016