'Kwetsbare mensen ondersteunen om beter te leren functioneren'

Kwetsbare mensen met psychische problemen ondersteunen zodat ze vanuit hun eigen kracht beter kunnen gaan functioneren. Dat is het doel van Kwartiermaken in Oss. Het is een nieuw en uniek project voor deze omgeving. Eind mei start het als een pilot van anderhalf jaar in de wijken Ussen en Oss Zuid. Stichting Door en Voor uit Den Bosch voert het project uit met subsidie van de gemeente Oss en het Oranjefonds.

De stichting werkt met ervaringsdeskundigen. Zij weten wat het is om psychische problemen te hebben en hoe je daar mee kunt omgaan. “Als ervaringsdeskundige kun je zeggen: ik ben die drempels tegen gekomen. Misschien kom jij die ook wel tegen. Dat is niet het eindpunt, maar een ‘hobbel’ in de weg. Als je wilt, kan ik je daar bij helpen om het zelfstandig te gaan doen”, vertelt voorzitter Carien van Mil van Door en Voor over de werkwijze. “Wij gaan uit van de cliënt - de burger - die je helpt.”

Die aanpak past in de geest van de Wet maatschappelijke ondersteuning die uitgaat van het idee dat je mensen niet afhankelijk moet maken. Het gaat om de eigen kracht, om zelf de regie te nemen over je leven. Met indien nodig hulp van ervaringsdeskundigen. Door het scheiden van zorg en wonen komen ook steeds meer mensen uit de GGz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de ‘gewone’ maatschappij terecht. Zij zullen hierin ook hun weg moeten zien te vinden.

Sociaal isolement

Mensen uit de doelgroep van het nieuwe project leven vaak in sociaal isolement en teruggetrokken. Buurtbemiddelaars, huisartsen, sociaal werkers en bij voorbeeld wijkagenten kunnen hen attenderen op de mogelijke ondersteuning van ervaringsdeskundigen. Zowel in Ussen als Oss Zuid houden de ervaringsdeskundigen vanaf 31 mei iedere vrijdag van 10 tot 12 uur een ‘inloopspreekuur’. In Ussen is dat een ruimte aan de achterkant van De Hille en in Oss Zuid in buurtcentrum de Kortfoort.

“Kwartiermaken is een prima manier om af te tasten hoe wijkgericht werken in de praktijk uitpakt”, zegt de voorzitter van Door en Voor tot besluit. “Komen de mensen via huisartsen, sociaal werkers of buurtbemiddelaars? Werkt mond-tot-mondreclame? Word je als ervaringsdeskundige geaccepteerd door andere instanties en door de burgers die je gaat helpen? Hoeveel contactmomenten heb je gemiddeld nodig? Het is een mooi leerproces. We staan pas aan het begin, maar we krijgen in ieder geval de kans om te laten zien hoe het werkt.”

Op June 26, 2013