'Kwetsbare mensen niet aan hun lot overlaten'

Mensen die hebben leren omgaan met hun psychische problemen kunnen anderen met psychische problemen - beter dan professionals - ondersteunen om deel te nemen aan het sociale leven in hun wijk. Dat is in het kort waarom de gemeente Oss ervaringsdeskundigen van stichting Door en Voor het project Kwartiermaken laat uitvoeren. Deze vorige week begonnen pilot loopt anderhalf jaar in de wijken Ussen en Oss Zuid.

Verantwoordelijk wethouder Hendik Hoeksema is ervan overtuigd dat mensen die zelf ervaringen hebben met psychiatrie als geen ander weten hoe en waarom mensen met psychische problemen zich zo gedragen. Waarom ze denken zoals ze denken. Voorheen koos de gemeente voor de meer traditionele benadering van genezing en herstel van de GGz. “Deze keer wil ik ervaringsdeskundigen de kans geven om die burgers te steunen in het kunnen meedoen aan het sociale leven in de wijk”.

Door ervaringsdeskundigen in te zetten, kom je dichter in de buurt van die burgers om hen te helpen weer onderdeel te worden van de samenleving. Weer sociaal actief te worden. Kwetsbare mensen vinden het erg moeilijk om nieuwe contacten op te bouwen. Ervaringsdeskundigen weten hoe dat voelt. Zij kunnen ondersteuning geven en mensen helpen, uitdagen en prikkelen om stappen te zetten om beter te gaan functioneren.

Bezuinigingen

Het project is mede een gevolg van de landelijke bezuinigingen in de psychiatrie. Er verdwijnen steeds meer bedden. Daardoor komen er steeds meer mensen met psychische problemen in de wijken te wonen. “Ik wil dat die mensen echt wijkbewoners worden en gewoon kunnen meedoen in hun directe omgeving. Daar is dit project voor bedoeld. Daarom de naam Kwartiermaken in de wijk“.

De wethouder vindt het ook goed dat de ervaringsdeskundigen van Door en Voor kritisch zijn naar hun klanten toe. “Ze verwachten ook actie van de mensen zelf.” En zij weten wat voor hobbels je kunt tegenkomen in je omgeving en in jezelf. “Zij kunnen die mensen heel goed helpen om het voor elkaar te krijgen”, stelt Hoeksema. “Hen aansporen om vooral door te zetten. Ik denk dat zij dat eerder accepteren van ervaringsdeskundigen omdat die veel meer dezelfde taal spreken.”

Bewuste keus

“Dat is wat mij er uiteindelijk toe gebracht heeft om af te wijken van de traditionele aanpak van de GGz en nu ervaringsdeskundigen te vragen. “ Het is echter volgens de wethouder absoluut geen bezuiniging. “Geld heeft geen enkele rol gespeeld. We hebben er heel bewust voor gekozen om nu voor deze aanpak te kiezen.” Bij succes wordt het project in heel Oss ingevoerd. “Het gaat mij er om dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving.”

Op June 26, 2013