Tzum-Prijs 2011: Het nomineren is begonnen!

De nominatieronde voor de Tzum-prijs, de prijs voor de mooiste zin in verhalend proza, is weer begonnen. Iedereen mag zinnen nomineren, waarna een jury eind augustus een winnaar zal aanwijzen. De winnende schrijver als een bedrag ontvangen dat gelijk is aan het aantal woorden in de zin een beker.

Tom Lanoye
Dit jaar zal de Tzum-prijs voor de tiende keer worden uitgereikt. Vorige jaar werd de Tzum-prijs gewonnen door Tom Lanoye, met de zin: "Vijftien jaar had de badkamer met de caravanafmetingen probleemloos dienstgedaan, de sporadisch gekneusde knie niet te na gesproken van wie zich, zijn toilet makend of zich scherend voor het lavabootje, te bruusk omdraaide en aan den lijve moest ervaren hoe gering de speling was gebleven tussen rand en wand". Andere schrijvers die de afgelopen jaren de Tzum-prijs gewonnen hebben, zijn Ilha Leonard Pfeijffer (2005), Tommy Wieringa (2006) en A.F.Th. van der Heijden (2008).

Nomineren
Op de website van Tzum kunnen nominatie worden ingestuurd. De zin moet in een oorspronkelijk Nederlands prozawerk voorkomen (gepubliceerd in 2010) en mag niet langer zijn dan 1 zin. De inzendingen moeten voorzien zijn van het citaat, de schrijver en het titel van het prozawerk en het bladzijdenummer. Onder de inzenders worden drie exemplaren verloot van de dichtbundel 'Vallende mannen' van Coen Peppelenbos.

Op May 31, 2011